niedziela, 3 czerwca 2012

KRYTERIA I PUNKTACJA DLA OPOWIADAŃ


1. PIERWSZE WRAŻENIE [10pkt.]

Wypowiadamy się o adresie bloga - piszemy, jakie wywarł na nas wrażenie, czy jest zwyczajny i pospolity, czy też tajemniczy, poetycki, innowacyjny. Zwracamy uwagę na jego zrozumiałość i prostotę, zastanawiamy się, czy łatwo go zapamiętać, czy też może sprawiać to trudności. Rozwodzimy się nad napisem na belce - mówimy jakie mamy w związku z jego przeczytaniem odczucia, wskazujemy na zwykłość lub oryginalność, doszukujemy się najdrobniejszych błędów - np. braku cudzysłowu czy autora w przypadku cytatu. Spoglądamy na szablon i ogólnie oceniamy jego wygląd - zwracamy szczególną uwagę na kolory (rażące, delikatne) oraz sprawdzamy, czy odpowiadają kategorii (np. nikt nie będzie wstawiał gwiazdy Disneya w opowiadaniu ze zwykłymi ludźmi w roli głównej). Nie może zabraknąć podsumowania w postaci odpowiedzi na pytanie: Jakie pierwsze wrażenie wywarł na nas blog?


2. GRAFIKA [10 pkt.]

Rozwodzimy się nad kolorystyką (czy współgra z koncepcją bloga). Wypowiadamy się na temat nagłówka oraz tła wewnętrznego i zewnętrznego. Wskazujemy na wtapianie się poszczególnych elementów i tworzenie estetycznej, ładnie wyglądającej całości lub na jej brak. Piszemy o rozmiarze i kolorze czcionek na blogu. Jeśli jest button/awatar - zaznaczamy to, jeśli nie ma - omijamy ów brak lub wspominamy o nim wówczas, gdy uważamy to za konieczne. Doszukujemy się dodatkowych obrazków (np. w gadżetach, w notkach) i zwracamy na nie uwagę. Wypowiadamy się we własnym imieniu - o wykonaniu, trafności, estetyce lub odwrotnie - niedopasowaniu do tematyki i szpetocie. Piszemy, co sądzimy.


3. TREŚĆ [40 pkt.]

Punkt kulminacyjny oceny. Czytamy uważnie notki i oceniamy je. Każdą z osobna, potem wszystko reasumujemy - barwę języka autora, styl, jakim się posługuje nie tylko w rozdziałach, ale i didaskaliach i podstronach. Bierzemy pod uwagę fakt, czy wciągamy się w treść i czy z niecierpliwością czekamy końca, a może tempo akcji jest zbyt rozlazłe i bardzo trudno dotrwać do ostatniej notki. Tutaj jest też mowa o fabule całego tworu - jej oryginalności i sposobie, w jaki zostaje rozwijana. Oceniamy również bohaterów opowiadania - sprawdzamy, czy są to zwyczajni ludzie w świecie Fantasy, czy też gwiazdy lub postacie nie-z-tego-świata wsytępujące w "okruychach życia". Zwracamy uwagę na to, jak dobrze autor przedstawił ich w opowiadaniu, nie w podstronach - wygląd, charakter, zachowanie, umiejętność obrazowania ich emocji i zachowań.


4. POPRAWNOŚĆ [20 pkt.]

✘ błędy ortograficzne
✘ błędy interpunkcyjne
✘ błędy rzeczowe
✘ błędy językowe
✘ błędy stylistyczne
✘ literówki
✘ emotikony (nadmiar, postawienie w złym miejscu itp.)

Wypisujemy wszystkie błędy, jakie znaleźliśmy (w notkach i na podstronach), zaznaczając, co gdzie jest, aby ułatwić autorowi ich poprawę. Tłumaczymy zasady poprawnej polszczyzny. Na końcu piszemy ogółem o liczbie i typie pomyłek (zwracamy uwagę na długość postów w stosunku do ilości "wpadek"). Na końcu wystawiamy punkty, mając to wszystko na uwadze.


5. RAMKI [5 pkt.]

Zwracamy uwagę na układ (pozycję) ramek. Dokładnie sprawdzamy ich zawartość. Wchodzimy na wszystkie podstrony i czytamy je. Piszemy, czego brakuje, a co jest zbędne. Oceniamy przede wszystkim menu (opis o sobie, linki), jeśli takowe istnieje. Obowiązkowo zwracamy uwagę na logistykę bloga - czy łatwo znaleźć to, czego szukałby potencjalny czytelnik.


6. PUNKTY DODATKOWE
[do 4 pkt. dodatnich i do 4 pkt. ujemnych]

Oceniający może, ale nie musi, wyróżnić coś na ocenianym blogu i przydzielić lub odjąć za to punkty.

Na samym końcu piszemy krótkie podsumowanie (opcjonalnie).


Do zdobycia: 85 pkt + 4 pkt dodatkowe

Punktacja:
89 - 85 ~ celujący (6)
84 - 77 ~ bardzo dobry (5)
76 - 65 ~ dobry (4) 
64 - 46 ~ dostateczny (3)
45 - 39 ~ dopuszczający (2)
od 38 do zera ~ niedostateczny (1)